เชิญร่วมปฎิบัติธรรม 28-29 พ.ย. 2558 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

    

รายละเอียดและกำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ( แรม 3 ค่ำ เดือน 12 )
เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ลงทะเบียน , รับศีล 8 , ขึ้นกรรมฐาน - นั่งกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ
เวลา 10.15 น. - 10.45 น. ถวายภัตราหารเพล
เวลา 11.00 น. – 12.30 น. ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. นั่งกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ - เดินจงกลม ณ. ลานโพธิ์
เวลา 16.30 น. - 17.30 น. ทำวัตรเย็น , แยกย้ายพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ( แรม 4 ค่ำ เดือน 12 )

เวลา 06.00 น. - 07.15 น. ตื่นนอน / รับประทานทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ทำวัตรเช้าในพระอุโบสถ

เวลา 09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน

เวลา 10.30 น. - 10.50 น. ถวายภัตราหารเพล

เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น.- 16.30 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกรม / ลาศีลกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ -