ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

หมวดหมู่: 

 

 

หมวดหมู่: 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

หมวดหมู่: 

 

พระราชสามีราม(เพชร) ชาวกรุงศรีทวารวดี เรียกพระนามท่านว่า เพชร เป็นพระมหาราชครู แห่งกรุงทวารวดี   สถิตวัดท้าวอู่ทอง เป็นพระอาจารย์กัมมัฏฐานโบราณ แบบลำดับ (พระกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบลำดับ พระราชสามีราม (เพชร) เป็นเจ้าอาวาส วัดท้าวอู่ทอง ยุคทวารวดี

ร่วมบริจาคที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067 - 2 - 83847-9 ในนามพระวีระ

ปฏิบัติธรรม ๒๐-๒๑-๒๒ พฤษภาคม๒๕๕๙

   

 เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

หมวดหมู่: 
Subscribe to Somdechsuk.org RSS