ปฏิบัติธรรม 30-31 พ.ค. 58-1 มิ.ย.58 วิสาขบูชา ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

                                                                        

                                  

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7

07.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน

09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม

10.30 น. - 11.30 น. รับประทานอาหารเพล พักผ่อน

13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย

16.00 น. - 18.00 น. ทำวัตรเย็น -นั่งกรรมฐาน เข้านอน


วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7

08.00 น. - 12.00 น. ทำวัตรเช้า ขึ นั่งกรรมฐาน รับประทาอาหารเพล

13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย

16.00 น. - 18.00 น. ทำวัตรเย็น -นั่งกรรมฐาน เข้านอน


วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เคือน 7 ( วันวิสาขบูชา )

08.00 น. - 12.00 น. รับอาหารเช้า ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์

13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย

16.00 น. - 19.00 น. ฟังเทศ- เวียนเทียน -นั่งกรรมฐาน ลาศีล