โครงการคืนป่าวัดพลับ

 คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช ประธานโครงการคืนป่าวัดพลับ

1.เพื่อหาเงินสมทบทุน ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ให้วัดราชสิทธาราม(พลับ) ซึ่งเคยเป็นวัดป่ากรรมฐาน และเป็นทุนในการทนุบำรุงรักษาต้นไม้ ให้ร่มรื่นร่มเย็นตลอดปี ให้สมกับเป็นวัดป่ากรรมฐานเหมือนในอดีต

2.เพื่อเป็นทุนค่าอาหาร สำหรับพระภิกษุ สามเณร แมีชี ที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ในวัดราชสิทธาราม

3.เพื่อสมทบทุนการศึกษา พระกรรมฐานและพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณร แมีชี ในวัดราชสิทธาราม

4.เพื่อพิมพ์หนังสือ ธรรม และหนังสือกรรมฐาน แจกสาธุชนทั่วไป

5.เพื่อเป็นทุนในการทำสังคยานากรรมฐาน แบบดั้งเดิม ที่เคยทำไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มิให้สูนหายไป ให้ถาวรสืบต่อไป

6.เพื่อเป็นทุนซ่อมแซมเสนาสนะ กุฏิวิหาร กุฏิวิปัสนากรรมฐาน ในวัดราชสิทธาราม

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม หรือบัญชี พระวีระ สุขมีทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067 - 2 - 83847- 9

หมวดหมู่: