การนำเข้าภาพ

การนำภาพเข้า สามารถทำได้ ๒ วิธี

 1. ใช้มอดูล gallery
 2. ใช้โปรแกรมที่เขียนใช้เอง /gal

ใช้มอดูล gallery

วิธีนี้เหมาะสำหรับแสดงภาพผ่าน Drupal ตัวอย่างคือ พระเครื่องวัดพลับ

เข้าโดยผ่านเมนู
สร้างเนื้อหา/Gallery

ใช้โปรแกรมที่เขียนใช้เอง /gal

วิธีนี้เหมาะสำหรับภาพเป็นจำนวนมาก และไม่ต้องการคำอธิบายภาพ

วิธีนี้เราจะอัปโหลดไฟล์ไปเข้า server โดยตรงโดยผ่าน dav://dav.somdechsuk.org วิธีการคือ

 1. เชื่อมต่อจาก Windows เข้าไปยัง server ดังนี้
  • Windows XP: Start -> My Network Places -> Add a network place
   Next -> Next -> http://dav.somdechsuk.org
   User: test
   Password: test
   Type a name...: dav.somdechsuk.org
   Finish
   (ชื่อและรหัสผ่านใช้ตามจริง)
  • Windows 7: ต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft's Software Update for Web Folders จากเว็บนี้ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64
   หลังจากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับ server ดังนี้
   Start -> Computer -> Map Network Drive
   แล้วดำเนินการเหมือนบน Windows XP
 2. คัดลอกโฟลเดอร์เข้าไปยัง dav.somdechsuk.org/gal โดยการ Copy และ Paste
 3. เปิดบราวเซอร์ไปที่ http://www.somdechsuk.org/.gal (มีจุดนำหน้า) แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ที่นำเข้าใหม่ ตอนนี้ server จะทำการลดขนาดรูปและสร้างภาพเล็ก (Thumbnail) จนเสร็จ
 4. เปิดบราวเซอร์ไปที่ http://www.somdechsuk.org/gal (ไม่ต้องมีจุดนำหน้า) แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
หมวดหมู่: