drupal

การนำภาพเข้า สามารถทำได้ ๒ วิธี

  1. ใช้มอดูล gallery
  2. ใช้โปรแกรมที่เขียนใช้เอง /gal

ใช้มอดูล gallery

วิธีนี้เหมาะสำหรับแสดงภาพผ่าน Drupal ตัวอย่างคือ พระเครื่องวัดพลับ

เข้าโดยผ่านเมนู
สร้างเนื้อหา/Gallery

ใช้โปรแกรมที่เขียนใช้เอง /gal

วิธีนี้เหมาะสำหรับภาพเป็นจำนวนมาก และไม่ต้องการคำอธิบายภาพ

วิธีนี้เราจะอัปโหลดไฟล์ไปเข้า server โดยตรงโดยผ่าน dav://dav.somdechsuk.org วิธีการคือ

หมวดหมู่: 
Subscribe to RSS - drupal