แผนที่

 
หมวดหมู่: 

 วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

คณะ ๕ ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒-๔๖๕-๒๕๕๒, ๐๘๔-๖๕๑-๗๐๒๓

พระครูสิทธิสังงวร (หลวงพ่อวีระ)

หมวดหมู่: 

หน้าที่เกี่ยวกับแผนที่

หมวดหมู่: 
Subscribe to RSS - แผนที่