การไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่

การไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่

สถานที่

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เวลา

วันพฤหัสบดี แรก ของวันเข้าพรรษา

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ดอกไม้ ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ถาดสี่เหลี่ยม ของทั้งหมดใส่ในถาดเดียวกัน
  2. แต่งชุดขาว (ถ้ามี)

ประวัติย่อการขึ้นกรรมฐานใหญ่

สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน ทรงขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาพระอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ องค์ต่อ ๆ มา ได้สืบทอดมาเป็นลำดับ ของวันพฤหัสบดีแรก ในวันเข้าพรรษาของทุกปี

กำหนดการ

  1. ผู้มาขึ้นกรรมฐาน มาก่อนเวลา ๓๐ นาที จัดถาดกรรมฐาน เปลี่ยนนุ่งชุดขาว
  2. เขียนใบสมัคร รับศีล ๕
  3. กล่าวคำขอขมา พระรัตนไตร (ใช้เทียนแพ)
  4. กล่าวคำทำวัตร ขึ้นพระกรรมฐาน จบแล้ว
  5. กล่าวคำมอบตัวต่อพระอาจารย์กรรมฐาน
  6. พระอาจารย์ เทศขึ้นธรรม ๑ จบ
  7. บอกองค์กรรมฐาน และบรรยายธรรมเล็กน้อย
  8. นั่งกรรมฐานเสร็จแล้ว แจ้งกรรมฐาน (สอบอารมณ์) เป็นอันเสร็จพิธี)
หมวดหมู่: