เชิญร่วมงานมุทิตาจิต พระครูสิทธิสังวร( วีระ)

         เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ผจล.ชอ.วิ.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูสิทธิสังวร”

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานมุทิตาจิต พระครูสิทธิสังวร (วีระ)
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ)
เขตบางกอกใหญ๋ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ

หมวดหมู่: