เชิญร่วมปฎิบัติธรรมฉลองพระธาตุสมเด็จสุก เสาร์-อาทิตย์10-11 มิถุนายน 2560 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 10 June, 2017 - 09:30 to Sunday, 11 June, 2017 - 16:30

             ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ปฏิบัติธรรมฉลองพระธาตุสมเด็จสุก ไก่เถื่อน 10-11 มิ.ย.. 60

 

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ( แรม 1 ค่ำ เดือน 7 )
08.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน รับศีล ขึ้นกรรมฐาน
09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม
10.30 น. - 11.30 น. ถวายภัตราหารเพล และร่วมประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกลม ณ ลานโพธิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. - 16.30 น. ทำวัตรเย็นในโบสถ์
17.00 น. - เป็นต้นไป เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
หากใครค้างที่วัดพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ( แรม 2 ค่ำ เดือน 7 )
08.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน รับศีล ขึ้นกรรมฐาน
09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม
10.30 น. - 11.30 น. ถวายภัตราหารเพล และร่วมประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.30 น. งานทำบุญ / บำเพ็ญกุศลพระอัฐิธาตุสมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน
16.00 น. - 16.30 น. ทำวัตรเย็นในโบสถ์
17.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
หากใครค้างที่วัดพักผ่อนตามอัธยาศัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ

ท่านที่สนใจร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อ***
สามารถค้างคืนที่วัดได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***วีระ