เชิญร่วมปฎิบัติธรรมสิงหาราชินี 12-13-14 ส.ค. . 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Friday, 12 August, 2016 - 09:30 to Sunday, 14 August, 2016 - 16:30

 

ปฏิบัติธรรมวัน สิงหาราชินี

วันศุกร์ที่๑๒  วันเสร์ที่๑๓ อาทิตย์ ๑๔ อาสาฬหบูชา๑๙

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ขึ้น ๙  ค่ำ เดือน ๙

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งสมาธิ- สวดมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๙

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน            สวดมนต์เย็นในอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน           สวดมนต์เย็นในพระอุโบสถ