เชิญร่วมปฎิบัติธรรม 24-25 กันยายน 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 24 September, 2016 - 09:30 to Sunday, 25 September, 2016 - 16:30


 

 

 

ปฏิบัติธรรมวันเดือนกันยายน

 วันเสาร์ที่ ๒๔ อาทิตย์ ๒๕ กันยายน ๕๙

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๙  แรม ๘ ค่า เดือน ๑๐

เวลา 09.30น.- 10.00น.   ลงทะเบียน  รับอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งสมาธิ- สวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๙ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐

เวลา 06.00น.- 08.00 น    รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -16.30น.    นั่งกรรมฐาน            สวดมนต์เย็นในอุโบสถ-ลาศีล