ปฏิบัติธรรม 13-14- 15 เม.ษ. 58 มหาสงกรานต์ ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

                                                                        


   

  

  ข่าวสารอัพเดท

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติกรรมฐาน " วันสงกรานต์ "

 รายละเอียดมีดังนี้
 

วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2558

07.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน  

09.30 น. - 10.30 น. กิจกรรมสรงน้ำหลวงปู่สุก และ รดนำ้ดำหัวหลวงพ่อวีระ

10.30 น. - 11.30 น. ถวายสังฆทาน  รับประทานอาหารเพล

13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย 

16.00 น. - 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตร-นั่งกรรมฐาน เข้านอน 

 

วันอังคารที่  14  เมษายน  2558

08.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน รับประทานอาหารเพล 

13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย / กิจกรรมสรงน้ำหลวงปู่สุก ไก่เถื่อน 
                            
/ ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมัชฌิมา และ รดน้ำดำหัวหลวงพ่อวีระ

16.00 น. - 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตร-นั่งกรรมฐาน เข้านอน 

 

วันพุธที่  15  เมษายน  2558

08.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน รับประทานอาหารเพล 

13.00 น. - 15.00 น. นั่งกรรมฐาน ตามอัธยาศัย / กิจกรรมสรงน้ำหลวงปู่สุก ไก่เถื่อน 

                            / ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมัชฌิมา และ รดน้ำดำหัวหลวงพ่อวีระ

16.00 น. - 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตร-นั่งกรรมฐาน   ลาศีล 8  แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                     

 

 

 

 

  

 

     

 

 


 

  

 

 

 

 

กำหนดปฏิบัติธรรมเดือนกุมภาพันธ์๕๘  

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  แรม ๔  ค่ำเดือน ๓

เวลา 09.30น.- 10.00น.     ลงทะเบียน 

เวลา 10.30 น -11.00น.    สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน รับประทานอาหารเพล 

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม-ทำวัตรเย็นในโบสถ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  แรม ๕ ค่ำเดือน ๓ 

เวลา 06.00น.- 08.00 น  ทานอาหารเช้า- เดินทางไปหล่อปู่โภคทรัพย์ 

เวลา 10.30 น -11.00น.  ฤกษ์เททองหล่อพระ รับประทานอาหารเพล 

                                    เดินทางกลับวัดราชสิทธาราม ลาศีล กลับบ้าน