25 ทอดผ้าป่า 26 หล่อขรัวตาทอง 27 ปฏิบัติธรรม- ก.ย. 2558 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

 

                                           

๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

รายละเอียดและกำหนดการ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 14 ( ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 )

เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี กตัญญูกตเวทิตา

เวลา 10.15 น. -10.45 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเพล

เวลา 11.00 น. – 12.30 น. ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 58 ( ขึ้น 14 ค่ำเดือน 10 )

เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ลงทะเบียน / รับศีล 8

เวลา 10.30 น. -11.00 น.สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน ถวายภัตราอาหารเพล

เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น. - 15.30 น. เททองหล่อ “ขรัวตาทอง”

เวลา 16.30 น. - 17.30 น. ทำวัตรเย็น

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 58 ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 )

เวลา 06.00 น. - 07.15 น. ตื่นนอน / รับประทานทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ทำวัตรเช้าในโบสถ์

เวลา 09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน

เวลา 10.30 น. - 10.50 น. ถวายภัตราหารเพล

เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น.- 16.30 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกรม / ลาศีลกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

 

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ -

 

·