เชิญร่วมปฎิบัติธรรม 23-24-25 ตุลาคม 2558 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

         

 กำหนดปฏิบัติธรรม๒๓-๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๘ ขึ้น๑๑ ค่ำเดือน ๑๑

เวลา 09.30น.- 10.00น.    ลงทะเบียน -ขึ้นกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -16.30.น.   รับประทานอาหารเพล นั่งกรรมฐานสวดมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๕๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑

เวลา 09.30น.- 10.00น.     รับทานอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-นั่งกรรมฐาน

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งสมาธิ- รับประทานอาหารเพล

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน- สวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม  ๕๘  ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑

เวลา 06.00น.- 08.00 น  ทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในโบสถ์

เวลา 10.30 น -11.00น.  นั่งกรรมฐาน    รับประทานอาหาร

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ลาศีลกลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·