ปฏิบัติธรรม30-31วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ก.ค.-1-2 ส.ค. 2558 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

                                                                       


 

· 
กำหนดปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาในวันพฤหัสที่ 30 และ ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม และ เสาร์ที่ 1 และ อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 

รายละเอียดกำหนดการ :
วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 58 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 
(อาสาฬหบูชา วันหยุดราชการ)
เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.30 น. - 11.00 น. สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน ถวายภัตราหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นั่งกรรมฐาน – เดินจงกรม - ทำวัตรเย็นในโบสถ์
เวลา 19.00 น. - 20.00 น. ฟังเทศ-เวียนเทียน
วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 แรม 1 ค่ำเดือน 8
( วันเข้าพรรษา )
เวลา 06.00 น. - 07.00 น. ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว และร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.15 น. - 08.30 น. ทำวัตรเช้าในโบสถ์
เวลา 09.00 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน
เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นั่งกรรมฐาน – เดินจงกรม - ทำวัตรเย็นในโบสถ์
วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. และวันอาทิตย์ ที่ 2 ส.ค. 58 แรม 2 – 3 ค่ำ เดือน 8
เวลา 06.00 น. - 08.00 น. ทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ
เวลา 09.00 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน
เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ถวายฉลากภัตร ถวายเทียนจำนำพรรษา

                                      ในพระอุโบสถ
เวลา 16.30 น. ขึ้นไป ลาศีล 8 แยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
- สามารถมาพักค้างคืนที่วัดได้ -
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ