เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เดือนมีนาคม 16 มี.ค- 17 ประจำปี 2562 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 16 March, 2019 - 08:00 to Sunday, 17 March, 2019 - 16:30

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เมฆ และข้อความ

วันที่ 16  มีนาคม 2562 มีปฏิบัติธรรม
วันที่  17 มีนาคม 2562 จัดงานบวงสรวงไหว้บูรพาจารย์ ถวายภัตตาหารเพล - พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา 07.00       พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                        ฉันภัตตาหารเช้า 9 รูป
เวลา 08.09 น. บวงสรวงไหว้ครูบาอาจารย์
เวลา 90.00 น. พระสงฆ์สวดทักษิณานุประทาน 10 รูป
เวลา 10.30 น.   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป
                        ฉันภัตตาหารเพล
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร ทั้งวัด