เชิญร่วมปฎิบัติธรรมวันมหาสงกรานต์ ๑๓-๑๔-๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน 59 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

 

      

 

 กำหนดปฏิบัติธรรมประจำเดือนเมษายน

๑๓-๑๔-๑๕-๑๖-๑๗เม.ย. ๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙  ขึ้น๗ ค่ำ เดือน ๕ 

เวลา 09.30น.- 10.00น.     รับทานอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-ขึ้นกรรมฐาน 

เวลา 10.30 น -11.00น.    นั่งสมาธิ- รับประทานอาหารเพล 

เวลา 13.30 น.- 24.30      นั่งกรรมฐาน ตามอัชสัย

วันพฤหัสที่๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ 

เวลา 06.00น.- 08.00 น  รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -11.00น.  นั่งกรรมฐาน    รับประทานอาหาร 

เวลา 13.30 น.- 16.30      นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ลาศีลกลับ 

วันศุกร์ที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙  

ขึ้น๙-๑๐-๑๑ ค่ำ เดือน ๕ 

เวลา 06.00น.- 08.00 น  รับประทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในพระอุโบสถ

เวลา 10.30 น -11.00น.  นั่งกรรมฐาน    รับประทานอาหาร 

เวลา 13.30 น.- 19.30      นั่งกรรมฐาน-เวียนเทียน- ลาศีลกลับ