เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเดือน ก.พ.. 61 -ส.24-อ.25 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

Event date: 
Saturday, 24 February, 2018 - 07:00 to Sunday, 25 February, 2018 - 19:00

            

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

07.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน
09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม
10.30 น. - 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
11.00 น. - 12. 30 น. ร่วมรับประทานอาหาร และพักผ่อน
13.00 น. - 16.00 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกลม ณ ลานโพธิ์
16.30 น. - 17.00 น. ทำวัตรเย็น 
19.00 น. - เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย ใครไม่ค้างคืนที่วัดก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

07.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน
09.30 น. - 10.30 น. นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม
10.30 น. - 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
11.00 น. - 12. 30 น. ร่วมรับประทานอาหาร และพักผ่อน
13.00 น. - 16.00 น. นั่งกรรมฐาน / เดินจงกลม ณ ลานโพธิ์
16.00 น. - 19.00 น. ทำวัตรเย็น - นั่งกรรมฐาน - ลาศีล - เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 651 7023 หลวงพ่อวีระ -