ปฏิบัติธรรม 27-28 มิถุนายน 2558 ติดต่อ ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

                                                                        

                                 

 

วันเสาร์ที่  27  มิถุนายน  2558  ขึ้น 12  ค่ำเดือน  8

เวลา  09.30 น. - 10.00 น.    ลงทะเบียน , รับศีล 8

เวลา  10.30 น. - 11.00 น.    สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน ถวายภัตราหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.30 น. - 16.30 น.    นั่งกรรมฐาน , เดินจงกรม , ทำวัตรเย็นในโบสถ์ใหญ่

 

วันอาทิตย์ที่  28  มิถุนายน  2558  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

เวลา  06.00 น. - 08.00 น.     รับประทานทานอาหารเช้า - ทำวัตรเช้าในโบสถใหญ่

เวลา  10.30 น. - 11.00 น.     นั่งกรรมฐาน , ถวายภัตราหารเพล และ รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.30 น. - 16.30 น.     นั่งกรรมฐาน , เดินจงกรม , ทำวัตรเย็นในโบสถ์ใหญ่

เวลา  13.30 น. - 16.30 น.     ลาศีล 8 , เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลวงพ่อวีระ 084 651 7023

 

 

 

  
หมวดหมู่: