แผนที่

หน้าที่เกี่ยวกับแผนที่

หมวดหมู่: 

แผนที่วัดราชสิทธาราม และข้อมูลติดต่อ

 วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

คณะ ๕ ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒-๔๖๕-๒๕๕๒, ๐๘๔-๖๕๑-๗๐๒๓

พระครูสิทธิสังงวร (หลวงพ่อวีระ)

 
หมวดหมู่: 

แผนที่วัดราชสิทธาราม จาก Google Earth

 

 alt=

 
หมวดหมู่: 

แผนที่วัดท่าหอย พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่: