เชิญร่วมสร้างปู่ชีวกโกมารภัจน์ 29 นิ้ว และ 5 นิ้ว หน้าตามแบบที่วาดจากสมาธิ

 

ประเภทของเนื้อหา

 1. Blog entry - เหมาะสำหรับเขียนเรื่องส่วนตัวของผู้เขียน
 2. Book page - สำหรับเขียนหนังสือ และคู่มือ เนื่องจากสามารถเรียงลำดับชั้นไปเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาอื่น ก็สามารถจัดเข้าไปเป็น Book page ได้ในภายหลังเช่นกัน - ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น
 3. Event - สำหรับเขียนถึงเหตุการณ์หรืองานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการระบุวันที่ของงานนั้น ๆ ซึ่งวันที่ดังกล่าว จะไปปรากฎในปฏิทินและ Upcoming Event ด้านล่างโดยอัตโนมัติ
 4. Forum topic - กระดานสนทนาทั่วไป ไม่แสดงเนื้อหาในหน้าแรก
 5. Gallery - สำหรับโพสต์รูปที่จะแสดงใน node นั้น ๆ
 6. Page - เป็นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องที่คงที่ตายตัว ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น
 7. Story - เนื้อหาทั่วไป

การสร้างเนื้อหา สามารถการป้อนข้อความได้หลายแบบดังนี้

 1. Filtered HTML - เป็นภาษา html แบบจำกัดความสามารถ แต่ก็เขียนได้ง่ายกว่า html จริง
 2. Full HTML - เป็นภาษา html แบบเต็มรูป
 3. PHP code - เป็นภาษา PHP ซึ่งมีความสามารถขยายขึ้นจาก html มาก แต่ต้องมีความรู้ทางด้านภาษา PHP มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อระบบ
 4. tinymce - เป็น editor แบบ wysiwyg เขียนง่าย แต่อาจไม่ได้ผลตามต้องการดั่งใจ เหมือนกับการป้อนข้อความจาก 3 แบบแรก

ในที่นี้เราตั้งค่าปริยายเป็น tinymce ซึ่งยังมีปัญหาในการใช้งานกับ drupal อยู่บ้าง ซึ่งมีวิธีแก้ดังนี้

 1. กรณีที่ editor ไม่ยอมแสดง wysiwyg ในตอนแรก - แก้ด้วยการกดปุ่ม "แสดงตัวอย่าง" ด้านล่าง
 2. กรณีที่การแสดงผลไม่เป็นไปตามต้องการ - แก้ด้วยการกด "Disable rich-text" แล้วไล่แก้ไขโค๊ด html ด้วยมือ

เกี่ยวกับหมวดหมู่

หมวดหมู่ (taxonomy) เป็นชื่อย่อสำหรับให้ drupal จัดการแยกแยะว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องใด เราสามารถใส่ค่าหมวดหมู่ได้หลายค่า โดยแยกด้วย comma+space ", "

เกี่ยวกับ Book

 1. การทำให้เนื้อหาชนิดอื่นกลายเป็น Book page - ให้เลือกลิงก์ "ฺBook outline" แล้วนำเข้าเป็นหนังสือใหม่ หรือนำเข้าเป็นบทต่อจากหนังสือที่มีอยู่แล้ว หรืออาจกดแท็บ "Outline" ด้านบนของหน้าก็ได้เช่นกัน
 2. การเรียงลำดับบทที่ - สามารถทำได้ในภายหลัง
  • ผ่านเมนู บริหารระบบ -> Books -> edit order and titles 
  • หรือทำผ่าน urls ของบราวเซอร์ คือ http://www.somdechsuk.org/admin/content/book -> edit order and titles
  โดยการจับเครื่องหมาย เลื่อนขึ้นลงตามต้องการ

เกี่ยวกับ URL path

เราสามารถตั้งค่า "URL เสมือน" ได้ เช่น

 • http://www.somdechsuk.org/node/89 สามารถตั้งเป็น http://www.somdechsuk.org/map เป็นต้น

สามารถตั้งค่าได้จากลิงก์ URL path settings นี้

เกี่ยวกับความคิดเห็น

เราสามารถตั้งให้เนื้อหาแต่ละ node ที่เราสร้างนั้น เปิดหรือปิดการแสดงความคิดเห็นได้ คือ

 • โดยการตั้งผ่านลิงก์ "ตั้งค่าความคิดเห็น" เป็นการตั้งค่าเฉพาะ node นั้น ๆ
 • ผ่านการบริหารระบบ ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าแบบถาวรกับทุก node ทำได้โดย
  • ผ่านเมนู บริหารระบบ -> การจัดการเนื้่อหา -> ชนิดเนื้อหา
  • ผ่าน URL ของบราวเซอร์ admin/content/types
  แล้วเลือก "แก้ไข" ตามชนิดเนื้อหาที่ต้องการ

การตั้งค่าการตีพิมพ์

 • จัดพิมพ์แล้ว - คือการตีพิมพ์ node นั้น ๆ ทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นได้ผ่าน /tracker หรือ /taxonomy/term/XX
 • แสดงในหน้าแรกแล้ว - คือการอนุญาตให้ node นั้นถูกแสดงในหน้าแรก
 • ค้างไว้เป็นอันแรกสุด - คือการค้าง node นั้นไว้คงที่ จะแสดงหัวข้อเป็นสีแดง
Forums: 
หมวดหมู่: