พิพิธภัณฑ์กรรมฐาน

ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน ณ.วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

คณะ ๕ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๔๖๕–๒๕๕๒
เวลาเยี่ยมชม 9:00-17:00 ทุกวัน

แผนที่พิพิธภัณฑ์ : somdechsuk.org/map

หมวดหมู่: 

พิพิธภัณฑ์กรรมฐาน - เอกสารเดิม

ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน ณ.วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)
คณะ ๕ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๔๖๕–๒๕๕๒
เวลาเยี่ยมชม 9:00-17:00 ทุกวัน
แผนที่พิพิธภัณฑ์ : somdechsuk.org/map
ภาพภายในพิพิธภัณฑ์
 
แสดง 15 ของทั้งหมด 30 ภาพ
  หน้า : 1 | 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดง 15 ของทั้งหมด 30 ภาพ
  หน้า : 1 | 2 
 
 

หมวดหมู่: 

พิพิธภัณฑ์กรรมฐาน ๒

ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน ณ.วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)
คณะ ๕ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๔๖๕–๒๕๕๒
เวลาเยี่ยมชม 9:00-17:00 ทุกวัน
แผนที่พิพิธภัณฑ์ : somdechsuk.org/map
ภาพภายในพิพิธภัณฑ์
 
แสดง 16 ของทั้งหมด 30 ภาพ
หน้า : 1 | 2
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดง 16 ของทั้งหมด 30 ภาพ
หน้า : 1 | 2
 
 
หมวดหมู่: