เรื่องกรรมฐาน

หมวดหมู่: 

การไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่

การไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่

สถานที่

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เวลา

วันพฤหัสบดี แรก ของวันเข้าพรรษา

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. ดอกไม้ ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ถาดสี่เหลี่ยม ของทั้งหมดใส่ในถาดเดียวกัน
 2. แต่งชุดขาว (ถ้ามี)

ประวัติย่อการขึ้นกรรมฐานใหญ่

สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน ทรงขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาพระอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ องค์ต่อ ๆ มา ได้สืบทอดมาเป็นลำดับ ของวันพฤหัสบดีแรก ในวันเข้าพรรษาของทุกปี

กำหนดการ

 1. ผู้มาขึ้นกรรมฐาน มาก่อนเวลา ๓๐ นาที จัดถาดกรรมฐาน เปลี่ยนนุ่งชุดขาว
 2. เขียนใบสมัคร รับศีล ๕
 3. กล่าวคำขอขมา พระรัตนไตร (ใช้เทียนแพ)
 4. กล่าวคำทำวัตร ขึ้นพระกรรมฐาน จบแล้ว
 5. กล่าวคำมอบตัวต่อพระอาจารย์กรรมฐาน
 6. พระอาจารย์ เทศขึ้นธรรม ๑ จบ
 7. บอกองค์กรรมฐาน และบรรยายธรรมเล็กน้อย
 8. นั่งกรรมฐานเสร็จแล้ว แจ้งกรรมฐาน (สอบอารมณ์) เป็นอันเสร็จพิธี)
หมวดหมู่: 

ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่ ครั้งที่ ๒๓๑ (ปี๒๕๕๖)

ไหว้ครู ขึ้นพระกรรมฐานใหญ่ ครั้งที่ ๒๓๑ (ปี๒๕๕๖)

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสระภาพ ซอยอิสระภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี แรก ของวันเข้าพรรษา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. ดอกไม้ ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ถาดสี่เหลี่ยม ของทั้งหมดใส่ในถาดเดียวกัน
 2. แต่งชุดขาว (ถ้ามี)

ประวัติย่อการขึ้นกรรมฐานใหญ่

สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อนทรงขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาพระอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ องค์ต่อๆมา ได้สืบทอดมาเป็นลำดับ ของวันพฤหัสบดี แรก ในวันเข้าพรรษา ของทุกปี บัดนี้เป็นครั้งที่ ๒๒๙ (ปัจจุปปันเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ เพื่อความสะดวก)


ขั้นตอน

 1. ผู้มาขึ้นกรรมฐาน มาก่อนเวลา ๓๐ นาที จัดถาดกรรมฐาน เปลี่ยนนุ่งชุดขาว
 2. เขียนใบสมัคร รับศีล ๕
 3. กล่าวคำขอขมา พระรัตนไตร (ใช้เทียนแพ)
 4. กล่าวคำทำวัตร ขึ้นพระกรรมฐาน จบแล้ว
 5. กล่าวคำมอบตัวต่อพระอาจารย์กรรมฐาน
 6. พระอาจารย์ เทศขึ้นธรรม ๑ จบ
 7. บอกองค์กรรมฐาน และบรรยายธรรมเล็กน้อย 
 8. นั่งกรรมฐานเสร็จแล้ว แจ้งกรรมฐาน (สอบอารมณ์) เป็นอันเสร็จพิธี)


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๘

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  
บวงสรวงบูชาสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)
เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
พระสงฆ์ ๙รูปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารญาติโยม
เวลา  ๑๔.๓๐ น.
ขึ้นกรรมฐานใหญ่ประจำปี มีรับศีล ทำวัตรกรรมฐาน
แล้วเทศขึ้นธรรม ๑ จบ  (ตามแบบโบราณ) เป็นเสร็จพิธี
แล้วน้งกรรมฐานตามอัธยาศัย
หมวดหมู่: