พระเครื่องวัดพลับยุคแรก

ตุ๊กตาใหญ่เนื้อชิ้นนพระสัวรา(ชุ่ม)
ตุ๊กตาใหญ่เนื้อชิ้นนพระสัวรา(ชุ่ม)
 • ตุ๊กตาใหญ่เนื้อชิ้นนพระสัวรา(ชุ่ม)
 • ปิดตาเนื้อชิ้นพระสัวรา(ชุ่ม)
 • เหรียญที่ระลึกงานปลงพระศพ พระสังวรานุวงศ์เถร
 • ปิดตา(หลัง-หน้า)
 • ปิดตา
 • พันชาติ
 • ตุ๊กตาใหญ่
 • ตุ๊กตาเล็กทรงเทวดา
 • ตุ๊กตาเล็ก
 • ตุ๊กตาเล็ก(หลัง-หน้า)
 • ด้านหลังพระอรหังฐานสามชั้น
 • พระปิดตาเนื้อดินเผาพระสังวราฯ
 • พระสังวราเนื้อทองสำริดห้าเหลี่ยม
 • พระปิดตาเนื้อชินพระสังวราฯ
 • พระปิดตาเนื้อดินเผาพระสังวราฯ
 • ปิดตากรุวัดพลับ
 • พระตุ๊กตาใหญ่
 • พระอรหังเกตุอุ(หน้า)
 • พระสังวรา ซุ้มกอ เนื้อสำริด
 • พระสังวราเนื้อชินซุ้มกอ
 • พระสังวราซุ้มกอชิน(หน้า)
 • พระสังวราซุ้มห้าเหลี่ยม
 • พระสังวราชุ่มเนื้อชิน
 • พระอรหัง(หน้า-หลัง)
 • พิมพ์ยืนดอกบัว
 • พิมพ์ปิดตาเนื้อผง
 • พิมพ์สมาธิ
 • พิมพ์ถือดอกบัว
 • พิมพ์เขากวาง(หน้า - หลัง)
 • พิมพ์เขากวาง
 • พระอรหังฐานสามชั้น
 • พระอรหังพิมพ์เล็ก
 • พิมพ์เกตุอุ
 • พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
 • พระอรหัง(หน้า)
 • พระอรหังพิมพ์ฐานคู่
 • พิมพ์สังฆาฏิ

พระเครื่องวัดพลับยุคแรก - เอกสารเดิม

 
แสดง 15 ของทั้งหมด 30 ภาพ
  หน้า : 1 | 2 | 3
 
ตุ๊กตาใหญ่เนื้อชิ้นนพระสัวรา(ชุ่ม)
ปิดตาเนื้อชิ้นพระสัวรา(ชุ่ม)
เหรียญที่ระลึกงานปลงพระศพ
พระสังวรานุวงศ์เถร
ปิดตา(หลัง-หน้า)
ปิดตา
พันชาติ
ตุ๊กตาใหญ่
ตุ๊กตาเล็ดทรงเทวดา
ตุ๊กตาเล็ก
ตุ๊กตาเล็ก(หลัง-หน้า)
ด้านหลังพระอรหังฐานสามชั้น
พระปิดตาเนื้อดินเผาพระสังวราฯ
พระสังวราเนื้อทองสำริดห้าเหลี่ยม
พระปิดตาเนื้อชินพระสังวราฯ
พระปิดตาเนื้อดินเผาพระสังวราฯ

พระเครื่องวัดพลับ ๒

 
แสดง 15 ของทั้งหมด 60 ภาพ
หน้า : 1 | 2 | 3
ปิดตากรุวัดพลับ
พระตุ๊กตาใหญ่
พระอรหังเกตุอุ(หน้า)
พระสังวรา ซุ้มกอ เนื้อสำริด
พระสังวราเนื้อชินซุ้มกอ
พระสังวราซุ้มกอชิน(หน้า)
พระสังวราซุ้มห้าเหลี่ยม
พระสังวราชุ่มเนื้อชิน
พระอรหัง(หน้า-หลัง)
พิมพ์ยืนดอกบัว
พิมพ์ปิดตาเนื้อผง
พิมพ์สมาธิ
พิมพ์ถือดอกบัว
พิมพ์เขากวาง(หน้า - หลัง)
พิมพ์เขากวาง
หมวดหมู่: 

พระเครื่องวัดพลับ ๓

 
แสดง 7 ของทั้งหมด 67 ภาพ
หน้า : 1 | 2 | 3
พระอรหังฐานสามชั้น
พระอรหังพิมพ์เล็ก
พิมพ์เกตุอุ
พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
พระอรหัง(หน้า)
พระอรหังพิมพ์ฐานคู่ิ
   
พิมพ์สังฆาฏิ
   
หมวดหมู่: